top of page
House with Lawn

Kosenie a údržba trávnatých plôch

Garden

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum služieb v oblasti údržby a správy verejnej a podnikovej zelene.

 

 

Využitím našich služieb šetríte najmä rozpočtové náklady, nakoľko nákup , údržba  a v neposlednom rade mzdové náklady

strojov sú z roka na rok vyššie a neúmerne zaťažujú rozpočet organizácie.

 

 

Náš prístup, skúsenosti a najmä ceny našich služieb Vás odbremenia od starostí, ktoré máte s udržiavaním čistoty a príjemného prostredia vo Vašej záhrade, obci alebo v areáli Vašej firmy.

Lawn
bottom of page